0

09366948005

  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 21

مدل :SCB-6003

برند سامسونگ
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 0 تومان

مدل :SCO -6083R

برند سامسونگ
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 0 تومان

مدل :SCO -6023R

برند سامسونگ
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 0 تومان

مدل :SCD -6083R

برند سامسونگ
نوع دوربین دام
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 0 تومان

مدل :SCD -6023R

برند سامسونگ
نوع دوربین دام
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 0 تومان

مدل :SCV-6083R

برند سامسونگ
نوع دوربین دام
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 0 تومان

مدل :SCV-6023R

برند سامسونگ
نوع دوربین دام
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 0 تومان

مدل :ZX-8810HD

برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 115,000 تومان

مدل :ZX-8820HD

برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 125,000 تومان

مدل :ZX-8822HD

برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 135,000 تومان

مدل :ZX-9911HD

برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 160,000 تومان

مدل :ZX-9910HD

برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 165,000 تومان

مدل :ZX-9920HD

برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 200,000 تومان

مدل :ZX-1190HD

برند هایکویژن
برند
نوع دوربین مینیاتوری
فرمت سیستم AHD
قیمت فروش : 100,000 تومان

مدل :ZX-8830HD

برند
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم AHD
قیمت فروش : 185,000 تومان

مدل :ZX-8840HD

برند
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم AHD
قیمت فروش : 220,000 تومان

مدل :ZX-9930HD

برند
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم AHD
قیمت فروش : 215,000 تومان

مدل :ZX-9940HD

برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 245,000 تومان

مدل :ZX-9970HD

برند
نوع دوربین
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 400,000 تومان

مدل :ZX-PHD360

برند
نوع دوربین گردان
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 1,500,000 تومان

مدل :ZX-PHD340

برند
نوع دوربین گردان
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 1,150,000 تومان
 
  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 21