0

09366948005

  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 20

مدل :DS‐2CD2020F‐I

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 475,000 تومان

مدل :DS‐2CD2022WD‐I

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 575,000 تومان

مدل :DS‐2CD2042WD‐I

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 4MP
قیمت فروش : 640,000 تومان

مدل :DS‐2CD2T22WD‐I3

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 690,000 تومان

مدل :DS‐2CD2T42WD‐I5

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 4MP
قیمت فروش : 804,000 تومان

مدل :DS‐2CD2F42FWD‐IS

برند هایکویژن
نوع دوربین دام
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 4MP
قیمت فروش : 842,000 تومان

مدل :DH-IPC-HFW5431EP-Z

برند داهوا
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 4MP
قیمت فروش : 0 تومان

مدل :DH-IPC-HFW5421EP-Z

برند داهوا
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 4MP
قیمت فروش : 1,560,000 تومان

مدل :DH-IPC-HFW4421EP-0360B

برند داهوا
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 4MP
قیمت فروش : 741,000 تومان

مدل :DH-IPC-HFW2320RP-ZS-IRE6

برند داهوا
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 923,000 تومان

مدل :DH-IPC-HFW2320RP-ZS

برند داهوا
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 897,000 تومان

مدل :ZX-IPD3100

برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 310,000 تومان

مدل :ZX-IPB2100

برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 310,000 تومان

مدل :ZX-IPD3200

برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 380,000 تومان

مدل :ZX-IPB2200

برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 400,000 تومان

مدل :ZX-IPD3600

برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 470,000 تومان

مدل :ZX-IPB2600

برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 480,000 تومان

مدل :ZX-IPB2800

برند
نوع دوربین
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 530,000 تومان

مدل :ZX-IPB2900

برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 590,000 تومان

مدل :ZX-PNR460

برند
نوع دوربین گردان
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 1,900,000 تومان
 
  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 20