0

021-49225

  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 15
دوربین مدار بسته بالت با لنز متغیر مدل EYE 501 VSA

مدل :EYE 501 VSA

دوربین مدار بسته بالت با لنز متغیر مدل EYE 501 VSA
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 240,800 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 504 VSA

مدل :EYE 504 VSA

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 504 VSA
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 252,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 505 SN

مدل :EYE 505 SN

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 505 SN
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 210,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 706 SA

مدل :EYE 706 SA

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 706 SA
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 252,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز متغیر مدل EYE 707 SA

مدل :EYE 707 SA

 دوربین مدار بسته بالت با لنز متغیر مدل EYE 707 SA
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 245,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 718 SA

مدل :EYE 718 SA

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 718 SA
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 175,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2111N

مدل :EYE 2111N

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2111N
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 220,500 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112 N

مدل :EYE 2112 N

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112 N
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 182,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 N

مدل :EYE 2113 N

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 N
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 231,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 715 SA

مدل :EYE 715 SA

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 715 SA
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 189,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 N2

مدل :EYE 2114 N2

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 N2
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 227,500 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2115 N

مدل :EYE 2115 N

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2115 N
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 245,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112 N2

مدل :EYE 2112 N2

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112 N2
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 218,400 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 N2

مدل :EYE 2113 N2

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 N2
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 277,200 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 N

مدل :EYE 2114 N

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 N
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 218,400 تومان
 
  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 15