0

09366948005

 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 34

مدل :DS‐2CE16F1T‐IT1

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 302 تومان

مدل :DS‐2CE16F1T‐IT3

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 320 تومان

مدل :DS‐2CE16F1T‐IT5

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 358 تومان

مدل :DS‐2CE16F1T‐IT

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 270 تومان

مدل :DS‐2CE16F7T‐IT3Z

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 759 تومان

مدل :DS‐2CE56F1T‐IT1

برند هایکویژن
نوع دوربین دام
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 289 تومان

مدل :DS‐2CE56F1T‐IT3

برند هایکویژن
نوع دوربین دام
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 314 تومان

مدل :DS‐2CE56F1T‐ITM

برند هایکویژن
نوع دوربین دام
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 270 تومان

مدل :DS‐2CE56F7T‐IT3Z

برند هایکویژن
نوع دوربین دام
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 678 تومان

مدل :SNB-7004

برند سامسونگ
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم آنالوگ
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 0 تومان

مدل :SNO-7084R

برند سامسونگ
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم آنالوگ
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 0 تومان

مدل :SND-7084

برند سامسونگ
نوع دوربین دام
فرمت سیستم آنالوگ
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 0 تومان

مدل :SND-7084R

برند سامسونگ
نوع دوربین دام
فرمت سیستم آنالوگ
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 0 تومان

مدل :SNV-7084

برند سامسونگ
نوع دوربین دام
فرمت سیستم آنالوگ
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 0 تومان

مدل :SNV-7084R

برند سامسونگ
نوع دوربین گردان
فرمت سیستم آنالوگ
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 0 تومان

مدل :ZX-9911HD

برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 160,000 تومان

مدل :ZX-9910HD

برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 165,000 تومان

مدل :ZX-9920HD

برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 200,000 تومان

مدل :ZX-8830HD

برند
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم AHD
قیمت فروش : 185,000 تومان

مدل :ZX-8840HD

برند
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم AHD
قیمت فروش : 220,000 تومان

مدل :ZX-9930HD

برند
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم AHD
قیمت فروش : 215,000 تومان

مدل :ZX-9940HD

برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 245,000 تومان

مدل :ZX-9970HD

برند
نوع دوربین
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 400,000 تومان

مدل :ZX-PHD360

برند
نوع دوربین گردان
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 1,500,000 تومان
 
 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 34