0

09366948005

 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 44
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 808 B7

مدل :808 B7

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 808 B7
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 155,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B7

مدل :750 B7

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B7
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 160,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7

مدل :780 B7

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 190,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36C

مدل :800 B7 36C

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36C
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 162,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 640B

مدل :640B

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 640B
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 250,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 504

مدل :504

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 504
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 280,000 تومان
دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1504D

مدل :1504D

دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1504D
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 320,000 تومان
دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 849A

مدل :849A

دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 849A
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 250,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل DP722C

مدل :DP722C

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل DP722C
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 145,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه پلاستیکی مدل 1820B

مدل :1820B

دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه پلاستیکی مدل 1820B
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 190,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 551 F7

مدل :551 F7

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 551 F7
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 150,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 1814D

مدل :1814D

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 1814D
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 180,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 1838D

مدل :1838D

دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 1838D
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 260,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 330B7

مدل :330B7

دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 330B7
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 195,000 تومان
دوربین دام فلزی دید در شب بدون IR مدل 042CPT

مدل :042CPT

دوربین دام فلزی دید در شب بدون IR مدل 042CPT
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 265,000 تومان
دوربین صنعتی (باکس) مدل 692S

مدل :692S

دوربین صنعتی (باکس) مدل 692S
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 140,000 تومان
دوربین صنعتی (باکس) مدل C232D

مدل :C232D

دوربین صنعتی (باکس) مدل C232D
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 140,000 تومان
دوربین صنعتی (باکس) مدل C401B

مدل :C401B

دوربین صنعتی (باکس) مدل C401B
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 135,000 تومان
دوربین صنعتی کوچک (مینی باکس) مدل CAS032C

مدل :CAS032C

دوربین صنعتی کوچک (مینی باکس) مدل CAS032C
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 130,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مکسرون مدل MC-4071

مدل :MC-4071

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مکسرون مدل MC-4071
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 259,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مکسرون مدل MC-4070

مدل :MC-4070

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مکسرون مدل MC-4070
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 319,200 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز وریفوکال مکسرون مدل MC-4160

مدل :MC-4160

دوربین مدار بسته بالت با لنز وریفوکال مکسرون مدل MC-4160
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 462,000 تومان
دوربین مدار بسته صنعتی مکسرون مدل MC-3071

مدل :MC-3071

دوربین مدار بسته صنعتی مکسرون مدل MC-3071
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 245,000 تومان
دوربین مدار بسته صنعتی مکسرون مدل MC-3070P

مدل :MC-3070P

دوربین مدار بسته صنعتی مکسرون مدل MC-3070P
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 385,000 تومان
 
 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 44