0

09366948005

 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 47
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 808 B8

مدل :808 B8

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 808 B8
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 150,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 808 B12

مدل :808 B12

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 808 B12
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 1200TVL
قیمت فروش : 175,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B8

مدل :750 B8

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B8
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 150,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7 42C

مدل :780 B7 42C

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7 42C
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 170,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 785 B12

مدل :785 B12

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 785 B12
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 1200TVL
قیمت فروش : 240,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 790 B12

مدل :790 B12

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 790 B12
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 1200TVL
قیمت فروش : 225,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36S

مدل :800 B7 36S

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36S
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 160,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 1500 B1

مدل :1500 B1

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 1500 B1
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 1200TVL
قیمت فروش : 180,000 تومان
دوربین خودرو مدل 403

مدل :403

دوربین خودرو مدل 403
برند
نوع دوربین
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 420TVL
قیمت فروش : 80,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل 451

مدل :451

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل 451
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 145,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل DP8008-225

مدل :DP8008-225

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل DP8008-225
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 135,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل DP1200P12-225

مدل :DP1200P12-225

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل DP1200P12-225
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 1200TVL
قیمت فروش : 165,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه پلاستیکی مدل 1820B

مدل :1820B

دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه پلاستیکی مدل 1820B
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 190,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه پلاستیکی مدل 1820D

مدل :1820D

دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه پلاستیکی مدل 1820D
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 540TVL
قیمت فروش : 170,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه پلاستیکی مدل 1820A

مدل :1820A

دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه پلاستیکی مدل 1820A
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 600TVL
قیمت فروش : 180,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 551 F8

مدل :551 F8

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 551 F8
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 150,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 5512 F1

مدل :5512 F1

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 5512 F1
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 1200TVL
قیمت فروش : 180,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 330B8

مدل :330B8

دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 330B8
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 185,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2111C

مدل :EYE 2111C

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2111C
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 183,400 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 C

مدل :EYE 2114 C

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 C
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 171,500 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2111R2

مدل :EYE 2111R2

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2111R2
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 520TVL
قیمت فروش : 168,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 G

مدل :EYE 2113 G

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 G
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 260,400 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 G

مدل :EYE 2114 G

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 G
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 268,800 تومان

مدل :DS‐2CE56D0T‐IRM

برند هایکویژن
نوع دوربین دام
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 179 تومان
 
 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 47