0

09366948005

 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 49
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 801 B4

مدل :801 B4

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 801 B4
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 480TVL
قیمت فروش : 140,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750

مدل :750

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 480TVL
قیمت فروش : 145,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B7

مدل :750 B7

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B7
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 160,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 117

مدل :117

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 117
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 380TVL
قیمت فروش : 85,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 640B

مدل :640B

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 640B
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 250,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 638

مدل :638

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 638
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 480TVL
قیمت فروش : 110,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 504

مدل :504

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 504
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 280,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 732AHZ23

مدل :732AHZ23

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 732AHZ23
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 480TVL
قیمت فروش : 150,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ23

مدل :750AHZ23

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ23
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 540TVL
قیمت فروش : 175,000 تومان
دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1504A

مدل :1504A

دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1504A
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 600TVL
قیمت فروش : 300,000 تومان
دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1504D

مدل :1504D

دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1504D
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 320,000 تومان
دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1523

مدل :1523

دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 1523
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 600TVL
قیمت فروش : 350,000 تومان
دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 849A

مدل :849A

دوربین مداربسته بولت با لنز وریفوکال مدل 849A
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 250,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل 301

مدل :301

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل 301
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 480TVL
موجود نیست
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل 401

مدل :401

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل 401
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 480TVL
قیمت فروش : 140,000 تومان
112,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل C918

مدل :C918

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه پلاستیکی مدل C918
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 80,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 501

مدل :501

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 501
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 480TVL
قیمت فروش : 135,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 1814B

مدل :1814B

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 1814B
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 540TVL
قیمت فروش : 200,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 1814D

مدل :1814D

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت و بدنه فلزی مدل 1814D
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 180,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 1813B

مدل :1813B

دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 1813B
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 520TVL
قیمت فروش : 300,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 330B7

مدل :330B7

دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 330B7
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 195,000 تومان
دوربین دام فلزی دید در شب بدون IR مدل 042CPT

مدل :042CPT

دوربین دام فلزی دید در شب بدون IR مدل 042CPT
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 265,000 تومان
دوربین صنعتی (باکس) مدل 3012D

مدل :3012D

دوربین صنعتی (باکس) مدل 3012D
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 540TVL
قیمت فروش : 165,000 تومان
دوربین صنعتی (باکس) مدل 1110

مدل :1110

دوربین صنعتی (باکس) مدل 1110
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 540TVL
قیمت فروش : 330,000 تومان
 
 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 49