0

09366948005

  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 11
دوربین صنعتی (باکس) مدل 3012D

مدل :3012D

دوربین صنعتی (باکس) مدل 3012D
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 540TVL
قیمت فروش : 165,000 تومان
دوربین صنعتی (باکس) مدل 692S

مدل :692S

دوربین صنعتی (باکس) مدل 692S
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 140,000 تومان
دوربین صنعتی (باکس) مدل 1110

مدل :1110

دوربین صنعتی (باکس) مدل 1110
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 540TVL
قیمت فروش : 330,000 تومان
دوربین صنعتی (باکس) مدل C232D

مدل :C232D

دوربین صنعتی (باکس) مدل C232D
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 140,000 تومان
دوربین صنعتی (باکس) مدل C401B

مدل :C401B

دوربین صنعتی (باکس) مدل C401B
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 135,000 تومان
دوربین صنعتی کوچک (مینی باکس) مدل CAS048C

مدل :CAS048C

دوربین صنعتی کوچک (مینی باکس) مدل CAS048C
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 480TVL
قیمت فروش : 120,000 تومان
دوربین صنعتی کوچک (مینی باکس) مدل CAS032C

مدل :CAS032C

دوربین صنعتی کوچک (مینی باکس) مدل CAS032C
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 130,000 تومان
دوربین مدار بسته صنعتی مکسرون مدل MC-3060

مدل :MC-3060

دوربین مدار بسته صنعتی مکسرون مدل MC-3060
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 600TVL
قیمت فروش : 217,000 تومان
دوربین مدار بسته صنعتی مکسرون مدل MC-3071

مدل :MC-3071

دوربین مدار بسته صنعتی مکسرون مدل MC-3071
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 245,000 تومان
دوربین مدار بسته صنعتی مکسرون مدل MC-3070

مدل :MC-3070

دوربین مدار بسته صنعتی مکسرون مدل MC-3070
برند
نوع دوربین صنعتی
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 720TVL
قیمت فروش : 285,600 تومان
دوربین مدار بسته صنعتی مکسرون مدل MC-3070P

مدل :MC-3070P

دوربین مدار بسته صنعتی مکسرون مدل MC-3070P
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 385,000 تومان
 
  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 11