0

09366948005

 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 30
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7

مدل :780 B7

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 190,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7 42C

مدل :780 B7 42C

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 780 B7 42C
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 170,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 785 B12

مدل :785 B12

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 785 B12
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 1200TVL
قیمت فروش : 240,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 790 B12

مدل :790 B12

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 790 B12
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 1200TVL
قیمت فروش : 225,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 117

مدل :117

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 117
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 380TVL
قیمت فروش : 85,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ25

مدل :750AHZ25

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ25
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 540TVL
قیمت فروش : 190,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 759AHZ25

مدل :759AHZ25

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 759AHZ25
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 650TVL
قیمت فروش : 240,000 تومان
دوربین دام فلزی دید در شب بدون IR مدل 042CPT

مدل :042CPT

دوربین دام فلزی دید در شب بدون IR مدل 042CPT
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 265,000 تومان
دوربین مدار بسته دام با لنز ثابت مکسرون مدل MC-5060

مدل :MC-5060

دوربین مدار بسته دام با لنز ثابت مکسرون مدل MC-5060
برند
نوع دوربین
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 238,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 504 VSA

مدل :EYE 504 VSA

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 504 VSA
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 252,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 505 SN

مدل :EYE 505 SN

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 505 SN
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 210,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 706 SA

مدل :EYE 706 SA

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 706 SA
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 252,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 801 SA

مدل :EYE 801 SA

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 801 SA
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 600TVL
قیمت فروش : 274,400 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 718 SA

مدل :EYE 718 SA

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 718 SA
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 175,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112W

مدل :EYE 2112W

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112W
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 308,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 N

مدل :EYE 2113 N

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 N
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 231,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 W

مدل :EYE 2113 W

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 W
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 357,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 C

مدل :EYE 2114 C

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 C
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 171,500 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 N2

مدل :EYE 2114 N2

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 N2
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 227,500 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 W

مدل :EYE 2114 W

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 W
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 357,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2115 N

مدل :EYE 2115 N

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2115 N
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 245,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2116 W

مدل :EYE 2116 W

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2116 W
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 304,500 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112 N2

مدل :EYE 2112 N2

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112 N2
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 218,400 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112 W2

مدل :EYE 2112 W2

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112 W2
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 344,400 تومان
 
 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 30