0

09366948005

 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 57
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 801 B4

مدل :801 B4

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 801 B4
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 480TVL
قیمت فروش : 140,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 808 B8

مدل :808 B8

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 808 B8
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 150,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750

مدل :750

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 480TVL
قیمت فروش : 145,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B7

مدل :750 B7

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B7
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 160,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B8

مدل :750 B8

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750 B8
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 150,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36S

مدل :800 B7 36S

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36S
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 160,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 1500 B1

مدل :1500 B1

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 1500 B1
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 1200TVL
قیمت فروش : 180,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36C

مدل :800 B7 36C

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 800 B7 36C
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 162,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 732AHZ23

مدل :732AHZ23

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 732AHZ23
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 480TVL
قیمت فروش : 150,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ23

مدل :750AHZ23

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ23
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 540TVL
قیمت فروش : 175,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ25

مدل :750AHZ25

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 750AHZ25
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 540TVL
قیمت فروش : 190,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 759AHZ25

مدل :759AHZ25

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 759AHZ25
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 650TVL
قیمت فروش : 240,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 1527A4-9

مدل :1527A4-9

دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 1527A4-9
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 600TVL
قیمت فروش : 240,000 تومان
دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 1527-A

مدل :1527-A

دوربین مداربسته دام با لنز وریفوکال و بدنه فلزی مدل 1527-A
برند
نوع دوربین دام
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 600TVL
قیمت فروش : 250,000 تومان
دوربین مدار بسته دام با لنز وریفوکال مکسرون مدل MC-5170

مدل :MC-5170

دوربین مدار بسته دام با لنز وریفوکال مکسرون مدل MC-5170
برند
نوع دوربین
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 720TVL
قیمت فروش : 490,000 تومان
دوربین مدار بسته دام با لنز وریفوکال مکسرون مدل MC-5171

مدل :MC-5171

دوربین مدار بسته دام با لنز وریفوکال مکسرون مدل MC-5171
برند
نوع دوربین
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 420,000 تومان
دوربین مدار بسته دام با لنز وریفوکال مکسرون مدل MC-5170P

مدل :MC-5170P

دوربین مدار بسته دام با لنز وریفوکال مکسرون مدل MC-5170P
برند
نوع دوربین
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 720TVL
قیمت فروش : 532,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2111W

مدل :EYE 2111W

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2111W
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 304,500 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112 N

مدل :EYE 2112 N

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112 N
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 182,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 715 SA

مدل :EYE 715 SA

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 715 SA
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 189,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112 N2

مدل :EYE 2112 N2

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112 N2
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 218,400 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112 W2

مدل :EYE 2112 W2

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2112 W2
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 344,400 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 N

مدل :EYE 2114 N

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 N
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 218,400 تومان
دوربین بالت دید در شب داهوا

مدل :DH-HAC-HFW1200RP-VF

دوربین بالت دید در شب داهوا
برند داهوا
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم HDCVI
قیمت فروش : 338,000 تومان
 
 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 57