0

09366948005

  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 22
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 640B

مدل :640B

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل 640B
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 250,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز متغیر مدل EYE 501 VSA

مدل :EYE 501 VSA

دوربین مدار بسته بالت با لنز متغیر مدل EYE 501 VSA
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 240,800 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 505 SN

مدل :EYE 505 SN

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 505 SN
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 210,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 706 SA

مدل :EYE 706 SA

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 706 SA
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 252,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 801 SA

مدل :EYE 801 SA

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 801 SA
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 600TVL
قیمت فروش : 274,400 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 718 SA

مدل :EYE 718 SA

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 718 SA
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 175,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2111C

مدل :EYE 2111C

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2111C
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 183,400 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2111N

مدل :EYE 2111N

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2111N
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 220,500 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 C

مدل :EYE 2114 C

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 C
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 171,500 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 N2

مدل :EYE 2114 N2

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 N2
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 227,500 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 W

مدل :EYE 2114 W

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 W
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 357,000 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2116 W

مدل :EYE 2116 W

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2116 W
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 304,500 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 G

مدل :EYE 2113 G

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 G
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 260,400 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 N2

مدل :EYE 2113 N2

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 N2
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 470TVL
قیمت فروش : 277,200 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 W2

مدل :EYE 2113 W2

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2113 W2
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 428,400 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 G

مدل :EYE 2114 G

دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 G
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 800TVL
قیمت فروش : 268,800 تومان
دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 W2

مدل :EYE 2114 W2

 دوربین مدار بسته بالت با لنز ثابت مدل EYE 2114 W2
برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم
کیفیت تصویر 700TVL
قیمت فروش : 394,800 تومان
دوربین دام دید در شب داهوا

مدل :DH-HAC-HDW2220RP-Z

دوربین دام دید در شب داهوا
برند داهوا
نوع دوربین دام
فرمت سیستم HDCVI
قیمت فروش : 546,000 تومان
دوربین دام دید در شب داهوا

مدل :DH-HAC -HDW1100RP-S2

دوربین دام دید در شب داهوا
برند داهوا
نوع دوربین دام
فرمت سیستم HDCVI
قیمت فروش : 113,000 تومان

مدل :DH-IPC-HFW2320RP-ZS-IRE6

برند داهوا
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 923,000 تومان

مدل :ZX-9940HD

برند
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم AHD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 245,000 تومان

مدل :ZX-IPB2800

برند
نوع دوربین
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 530,000 تومان
 
  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 22